Táborszervezés

Örömmel várjuk minden gyülekezet érdeklődését, akik szeretnének angol ifjúsági tábort szervezni az ACORNCAMPS-szel. A táborokról itt tájékozódhatnak, itt a szervezés praktikus oldalának információi találhatók.

ACORNCAMPS feladatai a tábor előtt

 • a partner gyülekezettel időpontot keres a táborhoz
 • összeállítja az angol team-et
 • felkészíti az angol team-et a “Camp Planning Day/Weekend” hétvégén
 • a magyar vezetőkkel egyeztetve összeállítja a tábor programját (timetable)
 • megszervezi a team utazását Nagy-Britanniából Magyarországra, a repülőút időpontjától függően ellátja az angolokat Magyarországon, amíg a partner gyülekezetnek – a megbeszéltek szerint- “átadja” a team-et
 • segít megbízható, fiatalokkal is foglalkozó, hívő fordítókat találni a táborhoz, amennyiben a gyülekezetnek nem áll módjában ezt megtenni

A magyar partner gyülekezet feladatai a tábor előtt

 • időpontot egyeztetni a tábort megelőző év októberéig (visszatérő táborok esetén szeptember végéig)
 • fogadni az angol team-et, lehetőség szerint már a repülőtéren, és elszállítani a gyülekezet vagy tábor helyére
 • az ACORNCAMPS team (angol team+tolmács) ellátása a tábor ideje alatt és az azt megelőző felkészülés napján, a team létszáma a tábor nagyságától függ (6-10 fő)
 • a tábor meghirdetése a fiatalok és szüleik / gondviselőjük körében
 • minimum 15 fő, középiskolás korú fiatal biztosítása a táborba (gyülekezettel egyeztetve ezt a korhatárt kiegészíthetjük konfirmandus korabeliekkel, min. 13 év), felső létszám határ nincs az ACORNCAMPS részéről
 • táborhely biztosítása

Az ACORNCAMPS team szerepe a táborban

Az ACORNCAMPS team összetétele:
 • Team Leader (csapat vezető)
 • Programme Leader (gyakran ez eltér a Team Leadertől, ő felelős a program levezetéséért)
 • Speaker (vezető, aki az áhítatokat tartja és felkészíti a magyar segítőket a kiscsoportos beszélgetésekre)
 • Hungarian-link (magyar kapcsolattartó)
 • Team tagok
A team minden egyes tagja elkötelezett hívő (döntő többségük Nagy-Britanniából), akik az otthoni gyülekezetükben is aktívak, a legtöbben az ifjúsági szolgálat területén, de jönnek lelkészek is.

Feladatuk:

 • A magyar vezetőkkel együtt összeállítani a tábor programját.
 • A fiatalokkal megismerkedni, szükség szerint lelkileg támogatni őket.
 • A táborban angolul beszélni a fiatalokkal és segíteni a nyelvtanulásukat.
 • A programokra felkészülni és levezetni.
 • A gyülekezeti magyar vezetőkkel és segítőkkel együttműködni.

A magyar team szerepe a táborban

A magyar team elsősorban a helyi gyülekezet önkénteseiből tevődik össze. Vezetőjük a gyülekezet egyik vezetője (lelkész, elöljáró, presbiter vagy fő ifjúsági vezető). Az önkéntesek száma függ a tábor nagyságától és a táborhely ellátottságától.

A magyar vezető/k:

 • A tábor házigazdája – ami azt jelenti, hogy minden napot egy reggeli áhítat vezetésével kezdi a team-mel, üdvözli a fiatalokat a tábor elején, elmondja a házirendet, a hirdetni valókat, a fiatalok elszállásolását, és a nap végét lezárja.
 • Felelős a táborban felmerülő fegyelmezésért.
 • Megszervezi a kirándulást (ha van rá igény).
A magyar segítőkre jellemző:
 • Általában beszélnek angolul.
 • A gyülekezeti vezető ajánlásával jönnek el.
 • Lehetőség szerint van egy fő tolmács, aki nemcsak nyelvtudásában tudja majd fordítani az angol teamet, hanem a lelki tartalmat is át tudja adni. Amennyiben ezt a gyülekezet nem tudja biztosítani, az ACORNCAMPS ezt megteszi.
 • Szeretik a fiatalokat.
 • Együttműködnek az angol team-mel és szerepüktől függően résztvesznek a programokban.
 • Évközben hívogatják a fiatalokat a táborba, segítik és támogatják a fiatalokat a tábor alatt és segítik őket bekapcsolódni a gyülekezet életébe.

Költségek

Az ACORNCAMPS egy angol alapítvány (charity), ami azt jelenti, hogy non-profit szervezet és adományok biztosítják a működését. A táborszervezéssel együttjáró költségek a következőképpen kerülnek finanszírozásra:

 • Az angol team tagjai önkéntesen és önfeláldozóan maguk fizetik az utazásukat Magyarországig.
 • Az ACORNCAMPS szintén önkéntes alapon szervezi a tábort, és ami költség felmerül a programokkal kapcsolatban (kézműves foglalkozásokhoz, jegyzet füzetek nyomtatása, stb), azt a gyülekezettel megbeszélve, lehetőség szerint az ACORNCAMPS és a magyar gyülekezet közösen vállalja.
 • A gyülekezetet kérjük, hogy a tábor ideje alatt ellássa az ACORNCAMPS team-et szállással és étkezésekkel, illetve megbeszélés szerint a tábor előtt és után is (repülő járatoktól függően).
Ha szeretnék támogatni, hogy minél több fiatal eljöhessen és hallhasson az Úr Jézusról, kérjük kattintson ide több információért.
Az ACORNCAMPS egy angliai alapítvány (regisztrációs szám: 1127958), mely Magyarországon és a környező országok magyarlakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a különböző gyülekezetek ifjúsági szolgálatainak támogatása, elsősorban táborok szervezésében (angol és magyar önkéntesek segítségével) és az ifjúsági vezetőik képzésével. További információ

KEZDŐLAP | RÓLUNK | TÁBOROK | KÉPZÉS | ANYAGOK | TÁMOGATÁS | NYÁRI TÁBOR 2019

Székhely:  »Cím: 77 Camrose Way, Basingstoke, RG21 3AW  »Telefon: (+36) 20 339 7108  »Kapcsolat

© Copyright 2018 ACORNCAMPS | Privacy Notice

 .