Hitvallás

Az ACORNCAMPS hitvallása a keresztyénség alapvető, a Szentírásban kijelentett igazságait foglalja magában a következők szerint:
  • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten. Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.
  • A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, a legfőbb tekintély és igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.
  • Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, azért Isten haragja és ítélete van rajta.
  • Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten, Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.
  • A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.
  • A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.
  • Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.
  • Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.
  • Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.
Az ACORNCAMPS egy angliai alapítvány (regisztrációs szám: 1127958), mely Magyarországon és a környező országok magyarlakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a különböző gyülekezetek ifjúsági szolgálatainak támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. További információ

KEZDŐLAP | RÓLUNK | TÁBOROK | KÉPZÉSTÁMOGATÁS

Székhely:  »Cím: 77 Camrose Way, Basingstoke, RG21 3AW  »Telefon: (+36) 20 339 7108  »Kapcsolat  »Facebook  »YouTube

© Copyright 2018 ACORNCAMPS | Privacy Notice

 .